Czym jest kampania reklamowa?

przyczepy reklamowe przyczepy reklamowe
Kampanie reklamowe mogą odbywać się w jednym medium lub być multimedialne, czyli obejmować działania w wielu różnych mediach (np.
w internecie).
Kampanię przygotowują agencje reklamowe, a za dobór i zakup mediów odpowiadają domy mediowe Podstawowym parametrem kampanii reklamowej jest jej zasięg całkowity oraz (zdaniem starej szkoły marketingowej) zasięg efektywny.potrzebny przypis Intensywność kampanii w poszczególnych mediach z osobna mierzy się ilością GRP, czyli sumą cząstkowych oglądalności (lub słuchalności, czytelnictwa itp.) poszczególnych emisji w poszczególnych mediach.

Intensywności GRP nie sumuje się pomiędzy mediami ze względu na różnice metodologiczne pomiarów pomiędzy mediami oraz z uwagi na różny charakter komunikatów.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_reklamowa

Billboard - Wikipedia

Najpopularniejsze formaty nośników sieciowych (tj. standaryzowanych) stosowane w Polsce to: billboardy/freeboardy 12 m? o formacie 5,04x2,38 metra (tzw.
format europejski, eurobillboard); billboardy/freeboardy 12 m? o formacie 4x3 metry; billboardy/freeboardy 18 m? o formacie 6x3 metry; billboardy/freeboardy 36 m? o formacie 12x3 metry; billboardy/freeboardy 48 m? o formacie 12x4 metry; citylighty 1,2x1,8 na wiatach przystanków miejskich; inne citylighty 1,2x1,8 ? naścienne, wolnostojące, na latarniach; billboardy 6 m? (aktualnie spotykane w metrze).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Billboard_(reklama)

Cytat z Wikipedii o świadomości marki

Świadomość marki - miernik znajomości marki.

Zazwyczaj badania świadomości marki przeprowadza się metodą CATI, czyli drogą wywiadów telefonicznych.

Można też przeprowadzać metodą PAPI czyli papierowymi wywiadami kwestionariuszowymi, lub poprzez CAWI - czyli wywiady internetowe. Najważniejsze wskaźniki świadomości marki to: świadomość spontaniczna, czyli procent grupy docelowej, który bez pomocy ankietera jest w stanie podać nazwę marki świadomość wspomagana, czyli procent grupy docelowej, który deklaruje znajomość marki po jej wyczytaniu przez ankietera świadomość TOM (ang.
Top of Mind) czyli procent grupy docelowej wskazujący daną markę jako pierwszą w badaniu (pierwsza, która przyjdzie do głowy respondentowi).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Świadomość_marki.

Widok do druku:

przyczepy reklamowe