Rewolucyjność w badaniach Kosińskiego polegała na

skuteczne pozycjonowanie szczecin skuteczne pozycjonowanie szczecin
W 2012 roku polski psycholog Michał Kosiński wykorzystał metodę OCEAN, czyli opartą na teorii wielkiej piątki metodę badania osobowości.
Pomimo że sama metoda powstała w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia o tyle, aby trafnie określić profil osobowościowy danej osoby, wymagane było u.