Szukasz rzeczoznawcy specjalizującego się w wycenie nieruchomości?

Ważne fakty

wycena nieruchomosci kraków wycena nieruchomosci kraków
Wykonywanie rzeczoznawstwa w określonej dziedzinie wiąże się często z podjęciem znacznych zobowiązań i przyjęciem na siebie określonych obciążeń wynikających z przepisów, np.
obowiązek wykonywania funkcji biegłego sądowego i inne. To także olbrzymia odpowiedzialność.
Do rzeczoznawcy zwracają się zleceniodawcy najczęściej w trudnych sytuacjach, często kryzysowych, awariach, sprawach spornych i katastrofach.
Od opinii rzeczoznawcy nie tylko zależy los znacznego majątku prywatnego i publicznego (znacznej wartości), ale też zdrowie i życie ludzi.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczoznawca

Co to jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartość nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.
Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej.

W razie istotnych rozbieżności w opiniach o wartości tej samej nieruchomości, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, oceny prawidłowości tych wycen dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych.

Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego.
W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym: określenie nieruchomości i zakresu wyceny, określenie celu wyceny, podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości, ustalenie daty określenia wartości nieruchomości, opis stanu nieruchomości, wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów, wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania, analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości. Czynności w stosunku do już opracowanego operatu szacunkowego, polegają na: potwierdzeniu aktualności operatu szacunkowego, opiniowaniu operatu szacunkowego, ocenie prawidłowości wycen.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Operat_szacunkowy

Sprzedaż nieruchomości z wyceną

Zdarza się, że osoby, które chcą sprzedać jakąś nieruchomość decydują się na skorzystanie z fachowej obsługi takiej sprzedaży przez biuro sprzedaży nieruchomości.
Zajmuje się ono również wyceną nieruchomości i ustaleniem dokładnej ceny, jaką można ustalić za sprzedaż domu z całym wyposażeniem, stojącego na większej lub mniejszej działce.
Może się zdarzyć, że taka sprzedaż domu z usługą jego wyceny będzie kosztowała drożej niż sama sprzedaż domu za pośrednictwem biura nieruchomości, ale w niektórych sytuacjach fachowa wycena nieruchomości może się okazać nieunikniona ze względu na charakter nieruchomości, którą chcemy sprzedać.
Osobami dokonujÄ…cymi takiej wyceny sÄ… rzeczoznawcy i fachowcy znajÄ…cy siÄ™ na klasie ziemi. .