Nowy wątek jak chronić środowisko?

anie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami do bazy danych jest niezwykle istotne dla monitorowania ilości i rodzaju odpadów generowanych przez spo

Nowy wątek jak chronić środowisko? doradztwo w ochronie środowiska

Czy można wysłać sprawozdanie do bazy

Czy można wysłać sprawozdanie do bazy danych o odpadach rano? Czy można wysłać sprawozdanie do bazy danych o odpadach rano?

Wysyłanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami do bazy danych jest niezwykle istotne dla monitorowania ilości i rodzaju odpadów generowanych przez spo