Takie ogrzewanie nie ma nic wspólnego

wynajem nagrzewnic mobilnych
Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.
Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w gwynajem nagrzewnic mobilnych .