Obsługa geodezyjna świadczona przez przedsiębiorstwa takie jak są wręcz konieczne przy budowie.

Usługi geodezyjne są konieczne przy takich inwestycjach.

Na czym polega praca geodety?

Wikipedia i miernictwo w Polsce

geodezja legnica
Termin miernictwo i związany z nim zawód mierniczego przysięgłego, jako osoby zaufania publicznego należy do polskiej tradycji i został zmieniony w latach po II wojnie światowej z powodów politycznych. Geodezja (miernictwo) obecna jest w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych.

Architekci tworzą projekty na mapach sytuacyjno-wysokościowych wykonywanych dla potrzeb i na zlecenie konkretnego klienta (zaktualizowana mapa zasadnicza), gotowy projekt zostaje wytyczony w terenie przez geodetę, realizacja projektu jest również przez geodetę monitorowana.

Kontynuacją tych prac, po zakończeniu budowy, jest inwentaryzacja powykonawcza (na którą składa się pomiar powykonawczy) wykonywana przez geodetę.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja

Osnowy geodezyjne

Pewnie każdy z was kojarzy metalowe bolce pomalowane sprejem w różnych miejscach w mieście.

Do tego często opatrzone jakimś numerem.

Są to tak zwane osnowy geodezyjne. Takie osnowy to zbiór punktów o określonych wielkościach fizycznych charakterystycznych dla danego rodzaju. Te punkty tworzą układy odniesienia dla prac geodezyjnych i kartograficznych. Opierając się o ich położenie można relatywnie umieścić każdy inny obiekt w tej przestrzeni i poprawnie go opisać.

Rozróżnia się osnowy poziomą, wysokością oraz dwu funkcyjną.

Kwestia zmierzenia odległości i wysokości

geodezja legnica Pomiary geodezyjne to zazwyczaj pomiary sytuacyjno- wysokościowe.
Wykonuje się je przy pomocy dalmierzy optycznych lub cyfrowych, tachimetrów oraz ich nowszych odpowiedników, korzystających z technologii GPS.
Używając stałych punków odniesienia geodeta jest w stanie zmierzyć odległości i różnice wysokości w odniesieniu do tych punków. Na podstawie takich pomiarów sporządza się mapki, które służą do różnych celów administracyjnych. Czasem takie pomiary zleca urząd miasta, powiat lub klient indywidualny, który decyduje się na inwestycję w budowę nieruchomości. Dokładne pomiary są bardzo ważne przy tworzeniu takich mapek. Dlatego od geodetów wymaga się bardzo dużej staranności przy ich wykonywaniu..

Widok do druku:

geodezja legnica