gabinet dentystyczny zabrze

Kim jest lekarz dentysta?

Lekarz dentysta (lekarz stomatolog), pot. dentysta (z łac. dens dopełniacz dentis "ząb") ? osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii.

W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodPublic/images/005.jpgDodane: 20-06-2019 16:18

Powrót do pełnej wersji: gabinet dentystyczny zabrze