Ponieważ podaż energii słonecznej przypada głównie

piec na zużyty olej
Możliwe jest wykorzystywanie energii słonecznej do zaspokojenia potrzeb grzewczych budynków.
Rozróżnia się pasywne i aktywne systemy ogrzewania słonecznego, w zależności od tego, czy do wykorzystania energii słonecznej konieczne jest zpiec na zużyty olej .

Widok do druku:

piec na zużyty olej